Vásárlás, Szállítás és Visszaküldés

1. A WEBOLDAL ÉS MŰKÖDTETŐJE

A cipoakcio.hu nevű webáruház célja, amelyet a cipoakcio.hu internetes címen ér el (továbbiakban: „Weboldal”), elsősorban cipők és divatcikkek forgalmazása magánszemélyek részére az alábbi működtető által:

Carfull Mobil Kft., amelynek székhelye: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 2/d., adószáma: 24298014-2-41,

Jelen okiratban a „Weboldal” kifejezés a  fenti weboldal bármely kialakított és/vagy tartalmi részét jelenti, illetve ezekre vonatkozik.

Ha nem világosan érthető, hogy kire vonatkozik a “cipoakcio.hu” vagy a “mi” kifejezés, akkor ezek mindig az Ön által látogatott Weboldal működtetőire értendők.

2. A SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEKET ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM TARTALMA ÉS ELFOGADÁSA

2.1. A Weboldalunkon megjelentetett termékek szállítása jelen Szállítási Feltételek szerint történik, ideértve bármely ezekben hivatkozott és a Weboldal termékekkel kapcsolatos aloldalain elérhető további politikákat vagy egyéb feltételeket és kikötéseket abban a formában, ahogyan ezeket módosulásuk szerint frissítik („Szállítási Feltételek”). Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Szállítási Feltételeket! Mielőtt véglegesíti rendelését, kimondottan azt fogjuk kérni Öntől, hogy fogadja el Szállítási Feltételeinket úgy, ahogyan azok az Ön rendelése idején Weboldalunkon szerepelnek. Az elfogadás azt jelenti, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy betartsa az Ön rendelésekor hatályos Szállítási Feltételek előírásait. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, nem rendelhet Weboldalunkról.

2.2. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy Szállítási Feltételeinket bármikor módosítsuk, és a módosítást, az új változatot a weboldalon történő megjelenítésével hozzuk az Ön tudomására, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül. Mielőtt a rendelést véglegesítené, kimondottan azt fogjuk kérni Öntől, hogy fogadja el Szállítási Feltételeinket úgy, ahogyan azok az Ön rendelése idején Weboldalunkon szerepelnek. Kérjük, hogy minden egyes rendelése előtt olvassa át a Szállítási Feltételeket! Ezek elfogadása azt jelenti, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy betartsa az Ön rendelésekor hatályos Szállítási Feltételek előírásait.
A fizetési módokban rögzítettek szerint alakulnak a szállítással kapcsolatos költéségek. 

3. KISZOLGÁLT ORSZÁGOK ÉS KÉZBESÍTÉSI KORLÁTOZÁSOK

3.1. A Weboldalunkon keresztül rendelt termékeket csak olyan természetes személyeknek / végfelhasználóknak szállítjuk ki, akik szállítási címe Magyarországon szerepel.

3.2. A Kiszolgált országok jegyzékét még bővíthetjük. Amennyiben Ön bármikor is Weboldalunkon keresztül olyan szállítási címre rendel, amely az EU-n kívül eső Kiszolgált országban van, előfordulhat, hogy Ön importtal kapcsolatos adókat és illetékeket kell, hogy fizessen, amelyeket a terméknek a szállítási címre érkezésekor állapítanak meg, és hajtanak be. Ezek a kifizetések Önt illetik; további információkat ezzel kapcsolatban a helyi vámhivatalnál kaphat. Ugyanakkor azt is vegye tudomásul, hogy az országok között szállított csomagokat a vámügyi hatóságok bármikor kinyithatják, és megvizsgálhatják.

3.3. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egyénenként (i) korlátozzuk az Ön által rendelhető vagy az általunk elfogadott termékmennyiséget, ideértve a végfelhasználó által ésszerűen felhasználható mennyiségeket is és/vagy hogy (ii) korlátozzuk vagy ne teljesítsük Ön felé a szállítási vagy a szolgáltatást és/vagy hogy (iii) korlátozzunk vagy kizárjunk Ön felé bizonyos fizetési módokat és/vagy hogy (iv) korlátozzuk vagy (a törvény megengedte mértékben) töröljük az Ön fiókját, az Ön Weboldalunkon tanúsított magatartása vagy tevékenysége vagy bármely egyéb magatartás vagy tevékenység okán, amennyiben az Ön hozzáférése saját fiókjához vagy annak létezése vagy az Ön magaviselete bármilyen módon kárt okozhat a cipoakcio.hu-nak, vagy ha rendellenességeket és/vagy feltételeink és kikötéseink megszegését tapasztaljuk az Ön részéről. Ebben az esetben Ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat a Weboldalunkon megjelentetett elérhetőségeken, hogy határozatunkról vagy ezekről a lépésekről informálódjon.

4. AZ ÖN STÁTUSZA

Hozzájárulva jelen Szállítási Feltételekhez, megerősíti, hogy Ön legalább 18. életévét betöltött vásárló, hogy természetes személy, hogy jogerősen képviselheti magát kötelezettségekkel járó szerződésekben, és hogy az Ön által megadott és a rendeléshez szükséges minden közölt adat helyes, teljes és igaz a rendelés véglegesítésekor.

5. SZERZŐDÉS A FELEK KÖZÖTT

5.1. A termékek tulajdonságairól és jellemzőiről információt a Weboldalunk termékeket bemutató oldalain talál. Jogi szempontból a Weboldal tartalma nem tekinthető beszerzési szerződési javaslatnak, hanem inkább egy felhívásnak a beszerzési szerződés megfogalmazására. Úgy, ahogy abban az esetben, ha Ön Weboldalunkról rendel, a rendelés az Ön részéről érkező vásárlási ajánlatnak számít a Weboldalunkon bemutatott termékek tekintetében. Rendelése csak akkor érvényes, ha mi azt elfogadjuk, ahogyan azt alább bővebben is leírjuk.

5.2. Rendelést csak Weboldalunkon keresztül adhat fel. Ehhez végig kell mennie egy egyszerű folyamaton, amelynek végén rendelését a „rendelés véglegesítése” gombra rákattintva véglegesíti. A gomb nyilvánvalóan jelzi, hogy a rendelés véglegesítésével Ön fizetési kötelezettséget vállal. Mielőtt megerősíti rendelését, mindig közöljük Önnel a teljes fizetendő összeget, és Önnek mindig lehetősége van ellenőrizni, és ha szükséges, javítani a rendelésen.

5.3. Miután rendelést adott fel, küldünk Önnek egy e-mailt, amelyben megerősítjük, hogy rendelését megkaptuk, és nyilvántartásba vettük („Rendelés Vételének Megerősítése”). Ez még nem jelenti azt, hogy rendelését elfogadtuk. Az Ön rendelése csak ajánlattétel félénk a Weboldalunkon bemutatott termékek megvásárlására. Minden rendeléshez mi is hozzá kell, hogy járuljunk. Csak abban az esetben kötünk Önnel szerződést, ha már elfogadtuk rendelését. A szerződés csak azokra a termékekre vonatkozik majd, amelyek esetében elfogadtuk rendelését. Rendelésének elfogadását egy e-mailben erősítjük meg, amelyben tudatjuk Önnel, hogy a megrendelt terméket elküldtük Önnek („Szállítás Megerősítése”). Amennyiben egy szerződést azért nem tudunk teljesíteni, mert nincsenek raktáron a megrendelt termékek, erről Önt értesítjük, és az ilyen termékért kifizetett árat visszatérítjük Önnek, ha esedékes, a jelen Szállítási Feltételekben leírt törvényes elállási jogáról rendelkező részben a pénzvisszatérítésről szóló rendelkezések értelmében.

5.4. Kérjük, vegye tudomásul, hogy a Weboldalunkon csak azokat a termékeket szánjuk eladásra, amelyek termékleírással és eladási árral rendelkeznek! A Weboldalunkon megjelenő reklámanyag, ideértve a teljesség igénye nélkül a Weboldalunkon és/vagy a szociális média csatornáinkon megjelenő bannereket is, kimondottan egy márka reklámozását célozzák, és nem kötelezik a cipoakcio.hu-t, hogy raktáron tartson vagy értékesítés céljából hozzáférést biztosítson a reklámanyagokban szereplő egyes termékekhez.

6. ÜGYLET ÉRVÉNYTELENÍTÉSE A cipoakcio.hu RÉSZÉRŐL

Az alábbi esetekben megszüntethetjük a beszerzési szerződést eleget téve Ön felé értesítési kötelezettségünknek anélkül, hogy Önnek jogában állna kártérítést követelni:

az Ön által a Weboldalon megadott adatok hiányosak vagy hibásak;
Ön nem tartotta be feltételeinket és kikötéseinket (kivéve a kisebb horderejű szabályszegéseket);
az Ön tevékenysége a Weboldalunkon bármilyen kárt okoz vagy okozhat nekünk, társvállalkozóinknak vagy beszállítóinknak;
ugyanazon termék esetében háromszori sikertelen kiszállítási próbálkozás után.

7. ÖNKÉNTES TERMÉKVISSZAKÜLDÉS / VISSZAVÁLTÁSI GARANCIA

7.1. Az Ön törvényes elállási joga mellett (lásd az erről szóló részt), valamint azon jogai mellett, amelyek megilletik, ha egy termék hibás vagy más tekintetben nem felel meg (lásd a jótállásról szóló részt), önkéntesen biztosítjuk Önnek azt a jogot, hogy bármelyik terméket bármilyen más okból, amelyet a jelen termékvisszaküldésről szóló részben taglalunk, önkéntesen visszaküldje nekünk.

7.2. A termékvisszaküldés joga nem vonatkozik (i) az Ön sajátos kérése szerint készült vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékekre; (ii) a gyorsan romló vagy szavatosságukat vesztő termékekre; (iii) az egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető, szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre; vagy (iv) lezárt állapotban levő audió vagy videó felvételekre vagy lezárt szoftverre, amit kiszállítás után szétszereltek.

7.3. Bármely terméket visszaküldhet minél hamarabb, de semmiképpen sem a kiszállítástól számított 14 napon túl. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön állja.

7.4. Ahhoz, hogy a visszaküldött terméket visszavegyünk:

az eredeti állapotában és sértetlen csomagolásában kell, hogy legyen; az eredeti csomagoláson a termék csomagolását, és nem a cipoakcio.hu csomagolását értjük (pl. a cipőt, ha nem megfelelő a mérete, úgy, hogy az eredeti csomagolás szállítás során ne sérüljön); és
minden címke meg kell, hogy legyen rajta, ne legyen rajta a viselésnek semmilyen jele, ne legyen megrongálva és legyen meg minden része – ideértve a kiegészítőket, a garancialevelet, a használati kézikönyvet, stb. is.

7.5. Amennyiben a fenti feltételeknek a visszaküldött termék nem tesz eleget, sajnos nem áll módunkban visszavenni azt, és nem tudjuk visszatéríteni az érte fizetett pénzt. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ha Önnek vissza kell küldenünk a terméket, ennek árát Öntől követeljük meg.

7.6. Amennyiben visszavesszük a terméket, visszatérítjük a teljes Öntől kapott összeget (kivéve a következő mondatban felsorolt költségeket) legkésőbb a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül. Mivel olcsóbb fizetési módokat is rendelkezésére bocsátunk, mint az utánvétes csomag, az utánvétes csomag kezelési díját (a fizetés adminisztratív feldolgozásának díja) nem térítjük meg, ahogyan azt részletesebben leírjuk a Weboldalunkon megtalálható fizetési módoknál, illetve az alább következő kifizetés résznél.

7.7. A pénzvisszatérítés banki utalással történik.

7.8. Amennyiben valamelyik terméket másikra cserélné (pl. más méretre vagy más termékre), ezt is visszaküldött áruként kezeljük. Az ebben a részben leírtak szerint visszatérítjük a pénzét, és a cseretermékre újabb rendelést kell leadnia.

7.9. Az ebben a részben tárgyalt termék-visszaküldési joga a törvény biztosította rendeléstől vagy szerződéstől való elállási jogától különálló jog.

8. TÖRVÉNYES ELÁLLÁSI JOG

8.1. Elállási idő

Törvény biztosította joga van arra, hogy elálljon rendelésétől vagy az általunk felkínált szerződéstől az átvételt követő 14 napon belül mindenféle indoklás nélkül. A fenti határidő betartásához elég, ha közli velünk elállási szándékát a határidő lejárta előtt. Az elállási határidő az alábbiaktól számított 14 napon belül jár le:

a kézbesítés napja, vagyis az a dátum, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél (aki más, mint a futár) fizikailag a termék birtokába jut; vagy
abban az esetben, ha több terméket is rendelt egyetlen rendelésben és azokat külön kézbesítik: (i) az utolsó nap, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél (aki más, mint a futár) fizikailag az utolsó terméknek is birtokába jut vagy (ii) az a nap, amikor értesítjük Önt, hogy további terméket nem tudunk Önnek kiszállítani;
abban az esetben, ha Ön olyan terméket rendelt, amely több csomagból vagy darabból áll: (i) az utolsó nap, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél (aki más, mint a futár) fizikailag az utolsó csomagnak vagy darabnak is birtokába jut vagy (ii) az a nap, amikor értesítjük Önt, hogy további csomagot vagy darabokat nem tudunk Önnek kiszállítani.

8.2. Az elállás gyakorlása

Elállási döntését egyértelmű kijelentéssel kell közölnie a cipoakcio.hu-val. Különösen figyelmébe ajánljuk, hogy az alábbi opcióval éljen:

 Küldjön postai úton vagy e-mailben levelet Ügyfélszolgálatunknak a Weboldalunkon található elérhetőségükre, amely tartalmazzon egyértelmű kijelentést elállási szándékáról. Javasoljuk, hogy a levélben szerepeljenek az alábbiak is: (i) a rendelés nyilvántartási száma (rendelés száma) vagy a számlaszám, (ii) a bankszámlaszám / bankszámla tulajdonosának neve, amelyikre a pénz-visszatérítést kéri, és (iii) egyértelmű kijelentés arról, hogy a vásárlási szerződéstől eláll.

8.3. Kivételek

Nem élhet elállási jogával az alábbi esetekben: (i) az Ön sajátos kérése szerint készült vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékekre; (ii) a gyorsan romló vagy szavatosságukat vesztő termékekre; (iii) az egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető, szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre; vagy (iv) lezárt állapotban levő audió vagy videó felvételekre vagy lezárt szoftverre, amit kiszállítás után szétszereltek.

8.4. Az elállási jog gyakorlásának következményei

8.4.1. Pénzvisszatérítés: Visszatérítjük a teljes Öntől kapott összeget (kivéve a következő mondatban felsorolt költségeket és a termék visszaküldésének költségeit) legkésőbb az elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül. Mivel olcsóbb fizetési módokat is rendelkezésére bocsátunk, mint az utánvétes csomag, az utánvétes csomag kezelési díját (a fizetés adminisztratív feldolgozásának díja) nem térítjük meg, ahogyan azt részletesebben leírjuk a Weboldalunkon megtalálható fizetési módoknál, illetve az alább következő kifizetés résznél. A pénzvisszatérítés banki utalással történik. Előfordulhat, hogy a pénzt csak a visszaküldött termék vagy az erről szóló bizonylat kézhezvétele után térítjük vissza, aszerint amelyiket előbb kapjuk meg.

8.4.2. Termékvisszaküldés: A termékeket termékvisszaküldésre szánt címünkre küldje vissza legkésőbb az Ön elállási szándékot közlő értesítésétől számított 14 napon belül. A határidőt betartottnak minősítjük, ha a termék 14 napon belül érkezik meg hozzánk. A terméket csak postán vagy futárral küldheti vissza, személyes áruvisszavételre nincs lehetőség. A termékvisszaküldésre szánt címünket az alábbi helyeken találja: (i) az Önnek elküldött csomagban található ragasztható címkén, (ii) a Weboldalunk Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) részében vagy (iii) ha felveszi a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal a Weboldalon megjelölt elérhetőségeken.

8.4.3. A termékvisszaküldés költségei: A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

8.4.4. Az Ön felelőssége: Ön csak azért felel, ha a termék értékcsökkentést szenvedett el annak következtében, hogy másként használták, mint azt a termék jellegének, jellemzőinek, működőképességének megállapításához szükséges.

9. KÉZBESÍTÉS ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK

9.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 3-5 munkanapon belül történik

9.2. Azokat a termékeket, amelyek tekintetében elfogadtuk az Ön megrendelését, az általunk kiválasztott futárszolgálat segítségével kézbesítjük. A terméket az Ön által megjelölt címre küldjük. Nem felelünk azért, ha a cím helytelen vagy hiányos.

9.3. Ön nem fizet kézbesítési díjat.

10. KOCKÁZATVISELÉS ÉS BIRTOKBAVÉTEL

10.1.  A termékek elvesztésének vagy megsérülésének kockázata átszáll Önre, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél (aki más, mint a cipoakcio.hu által megbízott futár) fizikailag a termék birtokába jut. A termékvisszaküldés során a termékek elvesztésének vagy sérülésének kockázata átszáll ránk, amikor mi vagy az általunk megjelölt harmadik fél fizikailag a termék birtokába jut.

10.2. A termékek birtokjoga csak akkor száll át Önre, amikor a termékek ellenértéke teljes mértékben megérkezett hozzánk, ideértve ahol esedékes a kézbesítési díjak, kezelési és hasonló költségek is, amennyiben vannak ilyenek. A termékvisszaküldés során a termékek birtokjoga akkor száll vissza ránk, amikor teljesítettük Ön felé a jelen Szállítási Feltételekben megjelölt pénz-visszatérítési kötelezettségünket.

11. ÁRAK, ÁRKEDVEZMÉNYEK ÉS KIFIZETÉS

11.1.  Árak

11.1.1. A termékek árai azok, amelyek fel vannak tüntetve Weboldalunkon a rendelés időpontjában, kivéve a nyilvánvaló hibákat.

11.1.2. A termékek árait a Weboldalon megjelölt pénznemben fejezzük ki, és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A termékeket kizárólag a Weboldalon megjelölt pénznemben számlázzuk ki. Nem felelünk a hitel- vagy betéti kártyáját kiállító bank által alkalmazott bármely díjért, költségért. Ezek terhét Ön viseli.

11.1.3. Számlát csak annak a természetes személynek a nevére állítunk ki, aki megrendelte a terméket.

11.1.4. A Weboldalon megjelenő, vonallal áthúzott árak azt a kiskereskedelmi árat jelzik, amelyen a gyártó javasolja a termék értékesítését a piacon, teljes áron. Ezek a javasolt árak változhatnak országonként a gyártó árazási politikája, az ÁFA-kulcs, illetve a pénzátváltási értékek ingadozása függvényében. Ezek az árak csak irányadóak.

11.1.5. A termék teljes ára, amelyben benne foglaltatik már az ÁFA és egyéb az Ön rendelésére alkalmazható költségek és díjak (ideértve a valamelyik Kiszolgált Országban levő címre szállítás költségeit is), Weboldalunkon az utolsó lépés előtt jelenik meg, amikor rendelését véglegesítheti. Kérjük, figyeljen arra, hogy ha egy Kiszolgált Ország az EU-n kívül van, előfordulhat, hogy Ön importtal kapcsolatos adókat és illetékeket kell, hogy fizessen, amelyeket a terméknek a szállítási címre a érkezésekor állapítanak meg, és hajtanak be. Ezek az adók fölött nekünk nincsen hatalmunk, és a kifizetések teljes mértékben Önt illetik. További információkat ezzel kapcsolatban a helyi vámhivatalnál kaphat.

11.1.6. A termékek árai és egyéb költségek bármikor módosulhatnak, ám ezeket a módosításokat nem alkalmazzuk a már megrendelt termékekre.

11.1.7. Egyes esetekben, amikor a vonatkozó törvények azt megkövetelik, az alacsony feszültségű elektronikai cikkek ára környzetvédelmi termékdíjat  is tartalmaz. Amennyiben pontos információkat szeretne a környezetvédelmi termékdíj összegét illetően, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!

11.1.8. Weboldalunk nagy számú terméket tartalmaz, ezért nem zárhatjuk ki, minden igyekezetünk ellenére, hogy egyes termékeket hibásan árazunk be. A kiszállítási folyamat során rendszerint ellenőrizzük az árakat, és ha a termék helyes ára kisebb, mint ami fel volt tüntetve a Weboldalunkon, akkor a kisebbik összeget fizettetjük meg Önnel. Ha a termék helyes ára nagyobb, mint ami fel volt tüntetve, nem fizettetjük meg Önnel a nagyobb összeget, hanem saját belátásunk szerint vagy kapcsolatba lépünk Önnel, hogy szállítás előtt döntse el, hogy kéri-e így is a terméket vagy elutasítjuk rendelését, és megfelelő módon értesítjük Önt.

11.2. Árkedvezmények

11.2.1. Weboldalunkról történő termékvásárlás során előfordulhat, hogy árkedvezményt adunk a saját árkedvezményi szabályaink alapján. Az árkedvezményre vonatkozó szabályokat feltüntetjük ott, ahol a kedvezmény is látható. A kedvezményeknek több fajtája is lehetséges (pl. akció, hűséges vásárlói árkedvezmény, amelyeket személyenként, véletlenszerűen vagy versenyen vagy vevői felmérésen való részvétel eredményeképpen kapott kedvezmény). Önnek nincs joga árkedvezményt kapni, kivéve, ha mi erről így döntünk,  és ha Ön és/vagy az Ön rendelése megfelel a mi vonatkozó árkedvezményi szabályainknak.

11.2.2. Amennyiben másként nem rendelkezünk, az árkedvezményt a következő rendelésének teljes árából vonjuk le. Amennyiben Ön több terméket is rendel (i) százalékos árkedvezményt alkalmazunk egyenletesen a rendelés összes elemére vagy (ii) fix árkedvezmény esetén az árkedvezmény összegét arányosan osztjuk el a rendelés összes elemére; amennyiben az összeget nem lehet egyenletesen elosztani, a maradék árkedvezményt a következő, a rendelésben szereplő termékre alkalmazzuk mindaddig, amíg a kedvezmény összegéből futja. Ez nem áll fenn az egyszeri rendelésen felhasználható kedvezményeknél.

11.2.3. Amikor olyan terméket küld vissza, amelyik esetében Ön bármely okból kifolyólag (önkéntes termékvisszaküldés, törvényes elállási jog, szavatosság) pénzvisszatérítésre jogosult, a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló árból levonjuk az arra a termékre alkalmazott árkedvezményt, és csak a ténylegesen kifizetett összeget térítjük vissza.

11.2.4. Az árkedvezmény nem adható ki készpénzben vagy pénzvisszatérítésként.

11.3. Kifizetések

11.3.1. Használhatja a Weboldalunkon elérhető valamelyik fizetési módot az alábbi feltételek mellett:

A kívánt fizetési módot a megrendelési folyamat közben tudja beállítani.

Készpénzfizetés - Az áru ellenértékét a kézbesítő futárnál, készpénzben tudja kifizetni.

Átutalás - A megrendelési összesítőn szereplő összeget kell a megadott adatok alapján átutalni, a csomag indítása csak a végösszeg számlánkon történő jóváírása után kezdődik meg, ez munkanapokon általában 1-4 órát jelent.

11.3.2. A kifizetés ideje függ attól, hogy melyik fizetési módot választotta és/vagy a harmadik félnek számító fizetési szolgáltatótól (lásd a következő részt).  Amennyiben nem tudunk szállítani egy megrendelt terméket kifizetés után, akkor visszatérítjük a termékért kifizetett összeget, amennyiben ez esedékes, a jelen Szállítási Feltételekben a Törvényes elállási jog című részben leírt visszatérítési előírások szerint járva el.

11.3.3. Amikor harmadik félnek számító fizetési szolgáltatót implikáló fizetési módot választ, be kell tartania annak feltételeit és kikötéseit, és/vagy meg kell fizetnie annak díjait, és a kifizetést a harmadik félnek számító fizetési szolgáltató és az Ön közötti feltételek és kikötések mellett eszközli. Javaslatunk az, hogy ezeket a feltételeket és kikötéseket olvassa el.

11.3.4. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy személyre szabottan korlátozzuk az Ön rendelkezésére álló fizetési módokat. Amennyiben ilyen korlátozással élünk Ön felé, és ezzel kapcsolatban további információt szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

11.3.5. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a harmadik félnek számító fizetési szolgáltató nem áll rendelkezésre, vagy bármilyen más módon nem működik.

11.3.6. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelenleg elérhető fizetési módokat és/vagy ezek feltételeit bármikor módosítsuk az újonnan rendelkezésre álló fizetési módok Weboldalunkon történő megjelenítésével, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül.

11.3.7. Mindkét fél saját költségén tartja fenn a távkommunikációs eszközöket, amelyek segítségével megtörténhet a beszerzés.

12. JÓTÁLLÁS

12.1. A Weboldalunkon keresztül árult termékeink esetében jótállunk ezek megfelelőségéért és minőségéért abban a mértékben, és arra az időszakra, ami jelen Szállítási Feltételekben, illetve bármely általunk biztosított vagy rendelkezésre bocsátott bizonylatban (pl. garancialevél) meghatározásra kerül. Jótállunk azért, hogy bármelyik termékünk a kiszállítás pillanatában és jótállási ideje alatt minden anyagi tekintetben megfelel leírásának, kielégítő minőségű és az ésszerűség keretei között megfelel azoknak a céloknak, amelyekre az ehhez hasonlatos termékeket rendszerint használják.

12.2. Jótállásunk alapja rendszerint a gyártótól vagy annak hivatalos képviselőjétől kapott minőségi bizonylat, hitelességi bizonylat és/vagy megfelelőségi bizonylat.

12.3. Ön mindig védve van a vonatkozó törvény kötelező előírásaiban biztosított jótállási jogok tekintetében. Amennyiben az általunk jelen dokumentumban biztosított jótállás korlátozza vagy kizárja bármelyik jogát, amelyet a vonatkozó törvény kötelező előírásai biztosítanak az Ön számára, a törvényes rendelkezések érvényesek.

A törvény biztosította jótállási feltételekről és jogokról részletesebb információt az alábbi linken talál: *. Ez az információ helyettesíti a jelen Szállítási Feltételek 12.4 részében (jótállási idő), 12.5. részében és 12.6. részében (jótállási jogokhoz kapcsolódó feltételek) leírtakat.

12.4. A jótállási idő a kézbesítéstől számított 6 hónap, kivéve ha (i) a terméket kísérő dokumentumban (különösen a garancialevélben) más jótállási idő szerepel, és a törvény ezekre a termékekre rövidebb jótállási időt is megenged vagy (ii) a termékek általános használati ideje kevesebb, mint 6 hónap, ebben az esetben a jótállási időt az általános használati idő idejére kell lecsökkenteni.

12.5. Jótállásunk csak abban az esetben érvényes, ha Ön betartotta a termék használatára és karbantartására vonatkozó utasításokat (i) amelyek nyilvánvalóak az illető kontextusból vagy a termék jellegéből kifolyólag és/vagy (ii) amelyek szerepelnek a termék címkéjén és/vagy (iii) amelyeket mi biztosítunk az Ön számára.

12.6. A jótállás nem alkalmazható a termék (vagy annak részei) szokványos használata miatti kopás vagy megrongálódás tekintetében. A jótállás nem alkalmazható a termék nem megfelelő, szakmaitlan vagy téves használata miatti meghibásodás vagy az ebből következő esetleges károk tekintetében sem. Az alacsonyabb áron eladott termékek esetében a jótállás nem alkalmazható azokra a hibákra, amelyek miatt a termék ára le volt csökkentve. A másodkézből származó termékek esetében, ha van ilyen, nem felelünk azokért az apró hibákért, amelyek a termék használatából vagy viseléséből eredően megvoltak a termék kézhezvételekor.

12.7. A cipoakcio.hu által felkínált jótállás feltételeiről és kikötéseiről, valamint bizonyos típusú termékek általános használati és karbantartási utasításairól további információkat a termékkel kiszállított dokumentumban vagy könyvecskében találhat. A kötelező jótállásról további információkat az ide vonatkozó rendelkezésben, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben olvashat.

12.8. Hibás vagy meg nem felelő termékek esetén hozott intézkedések:

12.8.1. Amennyiben az Önnek kézbesített termék hibás vagy nem megfelelő, Önnek jótállási joga van. Ezek a jogok és a jelen rész rendelkezései (Hibás vagy meg nem felelő termékek esetén hozott intézkedések) nem illetik meg Önt, ha rendeléskor tudomása volt a termék hibájáról, vagy Ön (illetve az Ön kockázati felelősségi körébe tartozó személy) okozta a hibát.

12.8.2. Amennyiben az Önnek kézbesített termék hibás vagy nem megfelelő, kérjük, hogy minél hamarabb, a hiba vagy nem megfelelő jelleg felfedezése után ésszerű időn belül hozza ezt tudomásunkra, és küldje vissza a terméket. Ebben az esetben panaszát dokumentumokkal támassza alá, ideértve (i) a kitöltött TNY lapot, a számlát vagy más fizetési bizonylatot és (ii) egy írásban közölt nyilatkozatot vagy egyéb dokumentumot, amire panaszát és panasza okát alapozza, és/vagy (iii) egyéb dokumentumokat, amint azt a vonatkozó törvények előírják. Panaszának megfelelően megvizsgáljuk a terméket.

12.8.3. Joga van a termék megjavítását vagy kicserélését kérni, hacsak ez a kérés nem ésszerűtlen a hiba vagy a meg nem felelő jelleg természetének fényében. Amennyiben az ésszerűség határain belül, illetve aránytalan többletköltség elkerülésével nem tudjuk elvégezni a termék megjavítását vagy kicserélését, visszatérítjük Önnek a termékért kifizetett összeget. Jelen Szállítási Feltételek elfogadásával Ön kimondottan hozzájárul ahhoz, hogy jótállási kötelezettségünk teljesítésében az Ön által a termékért fizetett összeg visszatérítését válasszuk, és hogy a fogyasztói jogvédelem szempontjából a pénzvisszatérítés legalább annyira megfelelő opció Önnek, mint bármelyik más jóvátételi jog, amellyel egyébként élhetne.

12.8.4. Amennyiben vállaljuk a termék megjavítását vagy kicserélését, ezen változatok egyike sem jelent Önnek többletköltséget. Ebben az esetben Önnek nincs joga a kifizetett összeg visszatérítéséhez, illetve a termék árának csökkentéséhez. A megjavított vagy kicserélt termékre ugyanazok a feltételek és kikötések vonatkoznak, mint amiket az eredeti beszerzési szerződés tartalmazott. Amennyiben ugyanaz a hiba merül fel a megjavított vagy kicserélt terméken is, az egyéb jótállási jogok mellett, amelyek Önt megilletik, Önnek joga van visszaküldeni a terméket. A termék visszaküldésének költségei a vásárlót terhelik.

12.8.5. Pénzvisszatérítés esetén, a termékért fizetett összeget, ideértve a kezelési díját (a fizetés adminisztratív feldolgozásának díja), ha esedékes visszatérítjük Önnek.

12.8.6. A pénzvisszatérítés banki átutalással történik. Amennyiben ezt még nem tette meg, kérjük, hogy legkésőbb a termék visszaküldésekor, küldje meg nekünk személyes bankszámlaszámát (bank neve, IBAN, számla tulajdonosa), amelyre visszatéríthetjük pénzét.

12.8.7. Ha hibás vagy meg nem felelő terméket, illetve egy vagy több olyan terméket kézbesítettünk Önnek, amelyet Ön nem rendelt, ezek visszaküldési költségeit mi álljuk.

12.9. Amennyiben egy bizonyos termékre nincs garancialevél, a számla vagy fizetési bizonylat helyettesíti a garancialevelet. Ahhoz, hogy jótállási jogával szükség szerint élhessen, azt javasoljuk, hogy a garancialevelet, a számlát vagy egyéb fizetési bizonylatot tartsa meg.

13. FELELŐSSÉGÜNK KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

13.1. A következő rész előírásait figyelembe véve, mi saját nevünkben és társvállalkozóink nevében olyan mértékben kizárunk minden (szerződésben vagy másként megalapozott) felelősséget, amely termékeink Ön felé való értékesítéséből ered vagy ezzel kapcsolatos, amennyire ezt a vonatkozó törvények megengedik.

13.2. Nem célunk (és jelen Szállítási Feltételek előírásainak sem célja) korlátozni vagy kizárni felelősségünket, és a felelősség korlátozása vagy kizárása nem alkalmazandó az alábbi esetekben:

az általunk elkövetett csalás, szándékos kötelességmulasztás vagy a csalás szándékával történő félreértelmezés által okozott kár vagy veszteség;
a vonatkozó (bárhogyan is megnevezett) fogyasztóvédelmi és termékszavatossági törvények előírásai szerint ki nem zárható felelősség;
bármely más jellegű felelősség, amely a vonatkozó törvények értelmében nem korlátozható vagy kizárható.

13.3. Nem vagyunk felelősek, illetve felelősségre vonhatók, ha szerződéses kötelezettségeink bármelyikét nem tudjuk vagy csak késedelemmel tudjuk teljesíteni a saját ésszerű hatáskörünkön kívül eső okok miatt („Vis maior helyzet”). Vis maior helyzet alatt értendők a teljesség igénye nélkül az alábbiak: polgári felkelés, lázadás, terrorista támadás, háború; tűzvész, természeti katasztrófa, járvány; olyan helyzet, amelyben lehetetlen szállítást, repülőt vagy egyéb tömeg- vagy személyi közlekedési eszközöket használni; olyan helyzet, amelyben lehetetlen tömeg vagy személyi telekommunikációs hálózatokat használni; bármely kormány törvényei, törvénykezése, előírásai vagy korlátozásai.

13.4. Kérjük, vegye tudomásul, hogy be kell tartania minden vonatkozó törvényt és előírást. Nem tartozunk felelősséggel, ha Ön ezek bármelyikét is megszegi.

14. KAPCSOLATFELVÉTEL, ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ KÖZLÉSEK, ÉRTESÍTÉSEK, FELHASZNÁLÓI KÉRDÉSEK VAGY PANASZOK

A Felhasználási feltételek megfelelő részében leírt feltételek érvényesülnek ebben az esetben is. A következő linken léphet velünk kapcsolatba: cipoakcio.hu/pages/kapcsolat.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1. Jogok és kötelezettségek átruházása: Működésünkből és Weboldalunknak az Ön által történő hozzáférésből és felhasználásból eredő jogok és kötelezettségek minket is, Önt is köteleznek, illetve jogutódainkat és megbízottainkat. Amennyiben a vonatkozó törvények másként nem rendelkeznek, Ön nem ruházhatja át, adhatja oda másnak, illetve nem rendelkezhet semmilyen más tekintetben jogai és kötelezettségei felől, különösen ami a fizetési kötelezettségeit illeti, hacsak előzetes írásbeli hozzájárulásunkat meg nem szerezte. Szabadságunkban áll bármikor átruházni, átadni, alvállalkozónak kiadni vagy másként megoldani a Weboldal vagy annak része működtetését, illetve a hozzá kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Ebben az esetben továbbra is minket terhel kötelezettségeink teljesítése Ön felé, de azok is társkötelezettekké válnak Önnel szemben, akiknek mi ezeket átadtuk.

15.2. Mentesség: Ön csak akkor mentesülhet jelen Szállítási Feltételek előírásai alól, amennyiben mi egy kimondottan mentesítési célú dokumentumot adunk át Önnek írásban, amely tartalmazza azt, hogy ez egy mentesítő dokumentum.

15.3. Elválaszthatóság: Amennyiben bármely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy jelen Szállítási Feltételek bármely előírása érvénytelen, törvénytelen vagy végrehajthatatlan a vonatkozó törvények értelmében, az érintett előírást módosítjuk és újraértelmezzük úgy, hogy az a lehető leginkább megvalósítsa az eredeti előírás céljait a törvény megengedte lehető legteljesebb mértékben. A többi előírás ettől érvényes és hatályos marad.

15.4. A teljes egyezmény: Jelen Szállítási Feltételek és bármely itt említett dokumentum (ideértve az elektronikus formátumú vagy a Weboldalra feltöltött dokumentumokat is), valamint a beszerzési szerződés bármely rendelkezése tartalmazzák a teljes egyezményt Ön és közöttünk a rendelésére és a beszerzési szerződésre vonatkozóan. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli állítás vagy kijelentés, amelyet jelen Szállítási Feltételek nem tartalmaznak nem kötelezi se Önt, se minket, kivéve, ha erre nézve kölcsönös írásos egyezményt kötöttünk.

16. PEREN KÍVÜLI PANASZRENDEZÉS ÉS JÓVÁTÉTELI MECHANIZMUSOK

Amennyiben a cipoakcio.hu-pal fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a felül meghatározott fogyasztói békéltető testülethez, bírósághoz vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat jogai érvényesítése érdekében.

Fogyasztói jogvita rendezése érdekében a Pest Megyei Békéltető Testület eljárása kezdeményezhető; a békéltető testület elérhetőségei: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/elerhetosegek, 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., Telefon: +36 1 269 0703, Email: pmbekelteto@pmkik.hu, egyéb esetben a fogyasztóvédelmi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal) jár el, a fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: http://www.nfh.hu/node/4535 Cím 1135 Budapest, Lehel utca 43-47 Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. Telefonszám: +36 1 329-7017,  +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 235-0856, E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu.

17. IRÁNYADÓ TÖRVÉNYEK ÉS ILLETÉKESSÉG

Jelen Szállítási Feltételek, és minden ezekből a feltételekből és ebből a beszerzési szerződésből eredő és ehhez kapcsolódó probléma megoldásában az alább jelzett ország törvényei irányadóak, kivéve ezek konfliktuskezelésre vonatkozó törvényeit és az EN Egyezményét az áruk nemzetközi adásvételi szerződésekről. Ugyanezen ország bíróságai hatályosak egyedül jelen Szállítási Feltételekből vagy a beszerzési szerződésből eredő vagy ehhez kapcsolódó vitás kérdésekben döntéshozatalra. Weboldalhoz a magyar törvények és a magyar törvényszékek hatáskörei érvényesek.